Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 9-5 tại Hà Nội. Bộ Thông tin và truyền thông cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

“Diễn đàn sẽ là sự kiện khởi đầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, với khát vọng đưa Việt Nam thành cường quốc về công nghệ, sớm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển” – Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Phan Tâm cho biết tại cuộc họp báo ngày 6-5.